Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България

История


Историята на Тайдзицюан (Тай Чи), както всяка история, е изложена на свободната воля на тълкувателите си. Опитвайки се да се върнем назад във времето, неизбежно сме изправени пред възможността да грешим и нищо да не се е случило така, както ни го представят източниците, с които разполагаме. Особено, когато става въпрос за късчета от многопластовата история на Китай.

След поредица от въстания, през 1644 година династия Мин окончателно губи политическата и икономическа власт в Китай и за един от най-титулуваните пълководци на тази династия - Чън Уантин - не остават много възможности за избор, и той се завръща в родното си село Чъндзягоу.

Чъндзягоу е създадено през XІV-ти век от Чън Бо, който се счита за родоначалник на семейство Чън. Селцето възниква в област, подходяща за земеделие и както повечето поселища из провинциите на Китай в онези смутни времена на непрекъснати граждански войни и метежи, е обект на постоянни набези и ограбвания. Но за разлика от много създадени и бързо сравнени със земята селища от онова време, Чъндзягоу бързо успява да си спечели име на непревземаема крепост и да устои на неспирните разбойнически нападения. По този начин бойното изкуство, прилагано от семейство Чън и благодарение на което селцето оцелява през вековете, придобива слава, която в течение на годините расте все повече и повече.

И така - губейки през 1644 година всички награди и почести и изхождащите от положението му облаги, които е притежавал като велик пълководец на династия Мин, Чън Уантин - 9-то поколение представител на семейство Чън, се завръща към живота на своите предци и се заема с нелеката задача да систематизира уменията и да опише знанията за бойното изкуство, довели до запазване на семейството му вече над три века.

В края на своя живот той пише: "Спомням си предишните години, в които храбро се сражавах срещу вражеските армии и всичко, което съм рискувал. Но сега, когато съм стар и слаб, животът за мен се състои от разработване на техники за бой и от обучението на младите, за да станат те пълноценни членове на обществото." Именно Чън Уантин за първи път съединява идеите на Даоин и Туйна с бойното изкуство. Той създава система, която обединява оздравителните упражнения на Цигун с бойните прийоми на Ушу. Той взема прийоми на самоотбраната и ги превръща в особена разновидност на Цигуна, наричайки го Чансъгун или "техника на копринената нишка". Това довело до сливане на две коренно различни направления в едно. Чън Уантин въвежда в бойното изкуство учението за меридианите и изобретява техниката "бутащи ръце", която преди него никой не споменава. В своите изследвания Чън Уантин се опира главно на труда на живелия през XVІ-ти век военачалник Ци Дзигуан, където били описани всички по-известни по онова време системи на Ушу. Чън Уантин заимства голяма част от съдържащото се в тези трудове, като дава своя трактовка на нещата и ги привежда в съотвествие със своята теория. Така са създадени няколко форми, които по-късно стават известни като Тайдзицюан. Изпълнението на тези форми позволявало на изучаващите ги да се научат да ползват собствената си енергия в боя.

Доколкото в записките на Чън Уантин за първи път се среща понятието Тайдзицюан и доколкото може да се проследи родословното дърво, свързващо всеки един от познатите ни до днес велики майстори на Тайдзицюан с Чън Уантин и понеже предшествениците на Чън Уантин са ни неизвестни, бихме могли да приемем, че Чън Уантин може да бъде считан за праотец на всички стилове на Тайдзицюан.

За първи път Тайдзицюан излиза извън пределите на фамилия Чън при Чън Чансин - 14-то поколение майстор от фамилия Чън. Той синтезира седемте разработени от Чън Уантин форми до двете основни - познати и до днес форми на класическия Чън стил - първа традиционна форма - Лаодзя И Лу и втора традиционна форма - Лаодзя Ър Лу. От първата форма по-късно са произлезли и най-разпространените в момента стилове на Тайдзицюан - Чън, Ян, У, Сун и Хао.

Чън Чансин е първия майстор, който приема за ученик човек извън фамилията Чън. Това е Ян Лучан, чиито многочислени победи над различни съперници дали повод на неговите съвременици да го назоват Непобедимия.

По това време Чън Юбън - също 14-то поколение майстор от фамилия Чън създава още една форма, която наричат Сяодзя - или "Малка форма". Движенията се извършват в същата последователност, както и в Лаодзя, но изпълнението им изисква много по-тясно пространство.

С течение на времето промените по формите продължават и така се стига до възникването и утвърждаването на Ян стила, заслуга за което се приписва на Ян Лучан. Познатият днес стил У се оформя под въздействието на ученика на Ян Лучан - У Цюаню и неговия син - У Дзиенцюан. Сун Лутан разработва стила Сун, а Хао Уейджан поставя основите на Хао стила. Разбира се, успоредно с тези утвърдени вече стилове възникват и десетки други направления, но повечето от тях не успяват да се съхранят с времето или остават с малка популярност и така като деления в Тайдзицюан се оформят познатите ни сега стилове - Чън, Ян, У, Сун и Хао.

В началото на XX-ти век Тайдзицюан получава широко признание и разпространение в Китай. От 1928 до 1957 г. в Пекин живее един от легендарните майстори на Тайдзицюан - Чън Факъ - 17-то поколение майстор от фамилия Чън. Чън Факъ доразвива семейното изкуство, създавайки още една форма - Синдзя или "Нова форма". Традицията продължават синовете и племениците на Чън Факъ, които формират уменията и дават насока на търсенията на добре известните ни майстори от съвремеността - Чън Сяоуан, Чън Джънлей, Уан Сиан и Джу Тиенцай.

В наше време глава на фамилията Чън и пазител на традицията се явява Чън Сяоуан - 19-то поколение майстор. През различните етапи на своя живот той е бил обучаван от своя дядо - Чън Факъ, баща си - Чън Джаосюй, както и от чичовците си Чън Джаокуей и Чън Джаопи.

Чън Сяоуан има значителен принос за популяризирането на Тайдзицюан. Освен, че самият той е изключителен майстор на Тайдзицюан, той успява да систематизира знанието, което носи Тайдзицюан и да го предава по-лесно на учениците си. Чрез своята организиция - WCTA /World Chen Xiaowang Taijiquan Association/ Чън Сяоуан организира множество семинари по цял свят, които увеличават интереса към бойното изкуство Тайдзицюан и го правят все по-популярно и достъпно.