Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България

Етичен кодекс


Надгробните плочи на Предците

С моето най-дълбоко уважение към Предците, аз публикувам традиционния етичен кодекс на фамилия Чън.
Техниката на Бойните Изкуства може да бъде научена, но докато не постигнеш това, което е в сърцето, ти си
все още на прага на своето обучение.

Светослав Сомов
20-то поколение фамилия Чън, ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан


Изисквания към характера [на човека] - етичен кодекс на фамилия Чън

Дуан: коректност, лично достойнство
Гун: справедливост, честност, безпристрастност
Жън: доброта, щедрост
Хао: благородство, великодушие, широк мироглед
Джун: лоялност, вярност
Чън: честност, откровеност
Дзин: уважение [почит] към учителите и по-възрастните [както и към по-старшите, тези с повече умения]
Джън: благоприличие, добро държане, почтеност
Дзи: справедливост, праведност, това което е редно
Йон: смелост, храброст, готовност за борба за справедлива кауза
Син: надеждност, заслужаващ доверие, на когото можеш да разчиташ
Дъ: морал, етично поведение


Двадесетте забрани - етичен кодекс на фамилия Чън

1. Не парадирай със силата си за сметка на другите
2. Не се примирявай пред агресия [нападение] и не потискай другите
3. Не се страхувай за себе си, притичвай се на помощ на другите, когато са в опасност
4. Не нарушавай закона
5. Не използвай бойните изкуства за неподобаващи цели
6. Не се възползвай от положението си, за да ставаш високомерен [арогантен]
7. Не показвай уменията си в неподходяща обстановка
8. Не се събирай със съмнителни [на които не може да се разчита] приятели
9. Не тъни в разкош, нито живей като бедняк [просяк]
10. Не бъди горделив [надменен] или самохвалко
11. Не влизай в разпри с луд или сприхав [избухлив, раздразнителен] човек
12. Не спори с невежите [неуките]
13. Не се влияй от другите въз основа на това, което притежават
14. Не ламти за незаконно богатство
15. Не си позволявай злоупотреба със субстанции [вещества] или похот
16. Не отказвай да плащаш лични или обществени задължения
17. Не използвай обществени постове за лични интереси [цели]
18. Не се изкушавай от властта
19. Не бъди предател
20. Не занемарявай [не пренебрегвай] тренировките си