Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България

Майстор Светослав Сомов


Вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан


Асоцииран към фамилия Чън в 20-то поколение


Ръководител на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - БългарияСветослав Сомов - Алебарда


Началото

Светослав Сомов - Удар с крак Светослав Сомов - Меч

Майстор Светослав Сомов практикува бойни изкуства от 1988. С Тай Чи започва да се занимава през 1991 г. От 1997 започва да преподава Тай Чи. Mеждувременно години наред съдийства на национални състезания по Тай Чи и вътрешни стилове.

От 2004 година Майстор Сомов активно участва в международни семинари и курсове в различни държави, ръководени от Грандмайстор Чън Сяоуан."В периода от 1991 до 2004 аз минах през много неща в Тай Чи тук, в България. През 2004 година имах уникалния шанс и много голям късмет да срещна Грандмайстор Чън Сяоуан. В онзи момент той преобърна изцяло моите тогавашни представи за практиката на Тай Чи. Това беше моментът, в който започнах моите тренировки от нула, следвайки неговото учение."
Майстор Светослав Сомов

Обучение и квалификация

Светослав Сомов с Грандмайстор Чън Сяоуан Грандмайстор Чън Сяоуан

В края на месец март 2009 година Майстор Светослав Сомов е приет за вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан и е асоцииран като член на фамилия Чън - 20-то поколение. Церемонията по приемането е проведена в "Меката" на Тай Чи – Чъндзягоу, Китай в присъствието на много официални лица и гости от цял свят.

След приемането му във фамилия Чън, Майстор Сомов започва да изучава изкуството на Тай Чи на едно много по-дълбоко ниво лично от Грандмайстор Чън Сяоуан. Индивидуалното обучение и личната връзка с Грандмайстора и с членовете на фамилията му дават възможност да достигне ниво на умение и майсторство, непознато до този момент в България.


"Асоциирането към фамилията и приемането за вътрешен ученик са изцяло в духа на китайската традиция. Това е едно своеобразно признание за ученика, завършването на един етап и преминаването към съвършено друго ниво на обучение и познание."
Майстор Светослав СомовТай Чи в България

Светослав Сомов с ученици

Майстор Светослав Сомов е основател и ръководител на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България. Асоциацията е най-голямото обединение на хора, практикуващи Тай Чи в България с клонове в градовете София и Пловдив.

Майстор Сомов преподава лично във всички групи към Асоциацията в София и Пловдив. Дълбокото разбиране на философската основа на изкуството и високото ниво на майсторство са предпоставки за качество на обучение на световно ниво. Членовете на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България имат възможност да се докоснат до автентичното изкуство на Тай Чи и да черпят многобройните ползи от практикуването му.


"Осъзнавайки ползите от практиката на Тай Чи и огромните положителни ефекти, които тя носи реших, че би било полезно за всички нас ако тези знания бъдат споделени. Преподавам учението на Чън Сяоуан така, както той го преподаваше на мен. Преподавам традиционната система на Тай Чи в нейната цялост, без да спестявам нито един неин аспект."
Майстор Светослав Сомов