Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България

За нас


Бойното изкуство Тайдзицюан. Оздравителен ефект. Сливане на тяло, дух и енергия.

Тайдзицюан, Тай Чи Чуан, Тай чи... Независимо как ще го произнесете или как ще го видите изписано, значението е едно - китайско бойно изкуство. Да, бойно изкуство, но... и още нещо. И точно това, различното, е есенцията на Тайдзицюан, мистиката, която го прави уникално и неповторимо и обединява милиони хора по целия свят.

Китайските бойни изкуства, които често може да срещнете под обобщаващите понятия У ШУ или КУНГ ФУ, се делят на два основни вида - външни и вътрешни стилове. Вътрешните стилове, към които спада Тай Чи наблягат основно на развитието на вътрешната енергия "ци", на медитативните техники, на способността на човек да извлече максимума от своите сили и възможности в конкретната ситуация. Външните стилове, популярни повече като Шаолинско Кунг фу, акцентират върху физическата подготовка и здравина на тялото, което в определена степен ги доближава до японското Карате. Но докато заниманията с Карате предполагат множество критерии, на които трябва да отговаря човек - възраст, структура на тялото, определена физическа сила и възможност да се издържа на стресово натоварване, то Тай Чи може да бъде практикувано от всеки човек, без оглед на неговото физическо състояние и възраст.

Тай Чи е изкуство, което помага на хората. Тай Чи прави хората по-здрави, по-силни, по-добри, по-човечни, по-истински. В Тай Чи Чуан, като вътрешен стил на Кунг фу, има сливане между тяло, дух и енергия. Бавните и плавни движения, характерни за Тай Чи, позволяват изкуството да се практикува от хора на всякаква възраст. Оздравителният ефект от практикуването е естествен и доказан. Упражненията са ефикасна система за подобряване на мускулната и костната система. Практикуването на Тай Чи ни дарява дихателна култура, ползите от която усещаме през целия си живот. Тай Чи Чуан е незаменим помощник за концентрация и сила на ума, за неговото поддържане и непрестанно трениране. Тай Чи Чуан ни помага да съхраним спокойствието и усещането за пълноценност във всяка една ситуация от ежедневието ни. И не на последно място, Тай Чи е един от най-ефективните познати методи за самозащита.

Възникнало далеч назад във вековете, пренесено и оцеляло през войни, размирици, крушения и възраждания на китайската империя, бойното изкуство Тайдзицюан стига до нас, за да докаже още веднъж, че граница за истинското няма. Овладяването на Тай Чи е процес, през който се върви бавно, но се усеща истински. И практикувайки, ден след ден, човек открива по още нещо за себе си, заради което си струва да продължи напред... По пътя...


Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация. Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България.
Тайдзицюан Център Ба Лин.

Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация е създадена от Грандмайстор Чън Сяоуан. Асоциацията има клонове в над 30 държави и е най-мащабното обединение на клубове и хора, практикуващи Тайдзицюан в света.

Тайдзицюан Център Ба Лин с Грандмайстор Чън Сяоуан

През 2009 година е поставено началото на Световна Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България, която започна да функционира като български клон на Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация. Тренировките се провеждат в град Пловдив и в град София. Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България работи за популяризирането и развитието на Тайдзицюан в България.

Целите на Асоциацията са:


♦ Създаване на силно, работещо обединение на клубове и хора, които практикуват Тайдзицюан в България


♦ Популяризиране на бойното изкуство Тайдзицюан в неговия класически вариант и приобщаването на все повече хора към    принципите и философията на Тайдзицюан


♦ Организиране на международни семинари и практики в различни градове в България, които спомагат за обмяна на идеи и опит с практикуващите Тайдзицюан в целия свят

В основата на Световната Чън Тайдзицюан Асоциация - България е Тайдзицюан Център Ба Лин. Тайдзицюан Център Ба Лин е създаден в Пловдив на 14.04.1997 година. Първоначално в него се преподават три от основните стилове на Тайдзицюан - Чън, Ян и У в техните класически варианти. От 2004 година в клуба се преподава изцяло класически Чън стил. Освен традиционните форми с голи ръце, се изучават и класическите форми с оръжия - Сабя, Меч, Копие и Алебарда. Практикуват се упражнения по двойки - Туей шоу /бутащи ръце/ и бойни приложения. Обръща се внимание на слабо познати техники за Медитация, Цигун и други Даоистки практики.

Принадлежността на ръководителя на Тайдзицюан Център Ба Лин Светослав Сомов към фамиля Чън дава възможност на обучаващите се да имат поглед върху последните тенденции в обучението в Тайдзицюан в световен мащаб.


Основател и ръководител на българския клон на Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация и
Тайдзицюан Център Ба Лин.

Светослав Сомов със своя Учител - Грандмайстор Чън Сяоуан

Основател и ръководител на Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан Асоциация - България и Тайдзицюан Център Ба Лин е
Майстор Светослав Сомов - вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан. Светослав Сомов е роден през 1972 г. в град Пловдив. Завършва Математическа гимназия в родния си град и Технически университет в град София, специалност "Компютърни системи". С бойни изкуства се занимава от 1988, а с Тайдзицюан започва да се занимава през 1991 г.

От 1997 г. Светослав Сомов преподава Тайдзицюан, като междувременно години наред съдийства на национални състезания по Тайдзицюан и вътрешни стилове. От 2004 година участва в международни семинари и курсове, провеждани в различни държави и ръководени от Грандмайстор Чън Сяоуан - 19-то поколение Майстор от фамилия Чън, пазител на традицията на Чън Стил Тайдзицюан, Глава на Школата Чън.

В края на месец март 2009 година Светослав Сомов е приет за вътрешен ученик на Грандмайстор Чън Сяоуан и е асоцииран като член на фамилия Чън - 20-то поколение. Церемонията по приемането е проведена в "Меката" на Тай Чи - Чъндзягоу /Китай/ в присъствието на много официални лица и гости от цял свят. Асоциирането към фамилията и приемането за вътрешен ученик са изцяло в духа на традиционните китайски бойни изкуства. Това е едно своеобразно признание за ученика, завършването на един етап и преминаването към съвършено друго ниво на обучение и познание.


Международни проекти за практикуване на Тай Чи в България.

Светослав Сомов с Грандмайстор Чън Сяоуан Елеонора Тоткова с Грандмайстор Чън Сяоуан

По идея на Светослав Сомов през 2006 г. в България стартира проект за поредица от семинари по Класически Чън Стил Тай Чи. Семинарите са водени от:

Грандмайстор Чън Сяоуан /роден през 1945 година, в Чъндзягоу, Китай, 19-то поколение Майстор от фамилия Чън, пазител на традицията на Чън Стил Тай Чи, Глава на Школата Чън/;

Майстор Чън Дзюн /20-то поколение Майстор от фамилия Чън, най-големият син на Грандмайстор Чън Сяоуан, наследник на традицията на Чън Стил Тай Чи/.

Майстор Чън Индзюн /20-то поколение Майстор от фамилия Чън, син на Грандмайстор Чън Сяоуан, наследник на традицията на Чън Стил Тай Чи/.

Редуването на семинари в България на Грандмайстор Чън Сяоуан, Майстор Чън Дзюн и Майстор Чън Индзюн е отлична възможност за всички практикуващи Тай Чи в България да се докоснат до едни от най-известните и популярни в световен мащаб майстори по бойни изкуства. Провеждането на подобни мероприятия позволява на все повече хора да осмислят теоретичните постановки на Тай Чи и многобройните ползи, които могат да се извлекат от практикуването на изкуството.