Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesИзползването на погледа в Ян стил

Ян Джънжи

Превод - Тайдзицюан Център Ба Лин


 

Ян стил на Тайдзицюан е много особен поради метода на използване на очите. Съществува предание, според което, когато Ян Чън Фу използвал “бутащи ръце” или участвал в битка, когато отделената от нeго дзин попаднела  в погледа на опонента, то противникът му  падал в посоката, в която майсторът насочвал погледа си. Гледайки в  образа на Ян Шаохоу, имаме усещането, че в неговите очи се появява ярък изстрел напред, което е резултат от дълъг период на трениране на пълна концентрация, както и на вътрешната ци.

Ян Чън Фу казва: “Макар че очите трябва да гледат в едно ниво напред, понякога това се променя, защото те следват тялото; макар и линията на погледа да трябва да е фиксирана в пустотата, това по същество е естествено движение в промяна; това балансира непълнотата на методите на тялото.”

Изискванията на Ян стил на Тайдзицюан относно очите са:

1.      Очите трябва да гледат в едно ниво напред. При нормални обстоятелства, очите гледат напред, следейки ръката, но не трябва да бъдат мъртво фиксирани върху ръката. Очите може също така да бъдат насочени напред и надолу, те трябва да следват движението на удрящата ръка и така да се определя посоката на погледа.

2.      Изразът на очите е в съответствие с движенията, на принципа, че погледът се завърта, следвайки движенията на тялото. Тялото се движи, очите го следват, тялото определя посоката, очите се насочват към тази посока.  В практиката по Тайдзицюан има непрекъснато настъпване напред и отстъпване назад, завъртане наляво и завъртане надясно; когато се настъпва напред и когато се отстъпва назад, както и редуването на въртенето на погледа наляво и надясно зависят от завъртането на кръста и тялото; погледът, насочен вляво има косвена насоченост надясно и посоката на очите трябва да следва въртенето на кръста и тялото.

3.      Очите и вътрешното трябва да се съчетаят. Съзнанието се фокусира върху очите, върху каквото е насочено съзнанието, върху това са насочени и очите, ако очите и движенията не са в координация, вътрешното и външното също няма да са в съгласие, използването на очите е много важно при “бутащи ръце”, необходимо е да се наблюдава опонента в горната и долната част на тялото, внимателно да се наблюдава посоката на движението на гърба на опонента, за да може да се види и хване точния момент, когато противникът е в неизгодно положение.

4.      Методът на очите трябва да бъде естествен. Когато се използват очите, те не се втренчват, не се затварят, духът се съдържа в тях. Правилното използване на израза на очите има връзка с енергията, която е издигната нагоре и е абсолютно чувствителна (xu ling ding jing), духът трябва да бъде издигнат, тогава очите ще имат естествен израз.