Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesПесен на тринaйсетте позиции

Сун Шумин

Превод - Петя Каридова (Тайдзицюан Център Ба Лин)


Не пренебрегвай тринайсетте позиции.
Източникът на мин1 и И се намира в долната част на гърба.
Съсредоточи се върху изменението от празно към пълно
и от пълно към празно.

В тялото ци е навсякъде.
Тя не е непохватна.
Тя не спира.

Ако в покоя ти все още се движиш
и в движението все още пазиш покоя,
няма значение как прoтивникът атакува,
ще успееш да го отразиш
и противникът ще си помисли, че сам Бог ти помага.

Със сърце вникни в разбирането и прилагането на всяко движение.
Съумееш ли да го направиш, ще погледнеш назад
и ще разбереш, че е било лесно.
Усилията, които си положил
не са били празна загуба на време.

През цялото време обръщай внимание на кръста/таза.
Ако коремът е съвършено отпуснат,
ци може да се издигне нагоре по гърба.
Ако опашната кост е центрирана,
шън може да се издигне към главата.
Тялото, леко и гъвкаво,
е като закачено за темето на главата.
Разгледай казаното внимателно
и способността "да се събираш, да се разширяваш, да се отваряш, да се затваряш"
ще дойде естествено.

За да влезеш през вратата
и да бъдеш доведен на пътя,
ти е нужно устно ръководство.
Но умението идва чрез практика.
Методът е самоизучаване.

В тялото И и Ци - управниците - командват,
мускулите и костите - подчинените - слушат.

Каква е цената на всичко това -
продължение на живота, вечна пролет.

Песен! Песен! Всичко на всичко 140 йероглифа,
но всеки съдържа истина и нищо не е пропуснато.

Ако не проникнеш дълбоко в казаното, само ще си изгубиш времето и горчиво ще съжаляваш за това.1 - йероглифът "мин" обозначава царския пълководец, а също и съдбата, фаталността, които са определени на човека или продължителността на живота и количеството на жизнените сили, които той има на разположение; животът (мин) има също свръхиндивидуалност - човек е длъжен да приеме съдбата си; тя не произтича от неговата съзнателна воля.