Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesПесен за осемте йероглифа1

Сун Шумин

Превод - Петя Каридова (Тайдзицюан Център Ба Лин)


Пън, лю, ан и дзи2 - на този свят
са рядкост хората, които разбират тези прийоми.

Десет от десетте
експерти са невежи.

Този, който знае как
да бъде мек и пъргав, при все, че е непоколебим и силен,
без съмнение знае също как
да се присъединява, да следва, да се прилепва и да свързва3.

Цай, лие, чоу и као -
още повече чудесни прийоми:
практикувайки ги,
няма да пропилееш ума си.

Разбирайки искрено прилепването, свързването,
присъединяването и следването,
(подразбира се истинско разбиране на мекотата, бързината, устойчивостта и силата), ще откриеш, че осемте са свързани един с друг
и не могат да бъдат разделени.1 - Сун Юанджао отнася " Песен за осемта йероглифа " към Сю Сюанпин, а Катрин Деспьо счита, че неин автор е Сун Шумин

2 - Пън (защита, отразяване), лю (отвеждане назад), ан (бутане) и дзи (преса, натискане)

3 - Ниен - присъединяване, сюй - следване, джан - прилепване, лиен - свързване. Тези четири движения се разделят на двойки: сюй (пасивно действие, ин) и лиен (активно действие, ян); джан (пасивна сила, ин) и ниен (активна сила, ян)