Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesTaйдзицюан лун

Уан Дзунюе

Превод - Петя Каридова (Тайдзицюан Център Ба Лин)

 

Тайдзи произхожда от У Дзи и е майка на ин и ян. В движение се разделя, а в покой се слива. Няма излишно или недостатъчно; свивай се, когато противника се разширява и се разширявай, когато противника се свива.

Когато противникът е твърд, а аз податлив, това е дзоу (отстъпване). Когато аз следвам отстъпващия противник, хващайки го внезапно, това е джан (прилепване ).

Ако противникът се движи бързо, то аз му отговарям бързо; ако неговите движения са бавни, аз го следвам бавно.

Въпреки че измененията са многочислени, принципът, който ги обхваща е само един - тайдзи.

Усвоявайки правилното съприкосновение, постепенно постигаш дзин (вътрешната сила)1; постигайки дзин, можеш да достигнеш и разбирането. Без продължителна практика е невъзможно да разбереш.

Ако шията е отпусната, а главата си държиш така, все едно крепиш нещо с нея, то дзин достига темето на главата. Позволете на ци (диханието) да потъне в дантиен.2

Не се накланяй в никаква посока; появявай се и изчезвай внезапно. Опустоши на ляво, когато не е приложен натиск отляво; по същия начин и в дясно. Ако противникът се вдига, аз се оказвам по-високо; ако потъва, аз съм по-ниско; придвижвайки се напред, той ще види, че разстоянието между нас е огромно; когато отстъпва, му се струва, че разстоянието е неприятно малко.

Даже такъв лек предмет като перо не трябва да пада и даже такова малко насекомо като пеперуда не може да кацне на тялото3.

Съществуват много видове юмручен бой. Въпреки че използват различни форми, по-голяма част от тях се свеждат до това, че силният побеждава слабия и бавният се подчинява на бързия. Силният, побеждаващ слабия и бавните ръце, отстъпващи на бързите, са резултат на природни физически възможности, а не на добре оттренирани техники. От казаното, че " четири унции отблъскват хиляда фунта " ние знаем, че съвършенството в техниката не се постига със сила. И виждайки старец да поваля на земята група млади хора, се запитваме възможно ли е да се направи това само с едната бързина. Стой като добре балансирана тежест и се обръщай стремително като колело. Потъването на една страна е отзивчиво състояние; двойното потъване - вялост (непохватност). Този, който е изгубил години в практика и все още не успява да неутрализира и попада винаги под влияние на противника, не е преодолял грешката на двойното потъване. За да се избегне това, трябва да познавате ин и ян. Да се прилепиш значи да се изплъзнеш. Да се изплъзнеш значи да се прилепиш. Ин и ян взаимно се предизвикват и видоизменят. Тогава можеш да кажеш, че разбираш дзин (вътрешната сила). След като проумееш дзин, колкото повече практикуваш, толкова повече се увеличава майсторството. Пази това знание в мълчание и го обмисляй в ума си. Постепенно ще можеш да правиш каквото пожелаеш.

Фундаменталният принцип се състои в това, да не стоиш прекалено далече от противника4. Болшинството хора погрешно отхвърлят близкото в търсене на далечното. Казват, че малкото отклонение в началото води до голямо отклонение в края.

Ученикът трябва да разгледа това внимателно. Това е, което се нарича лун.
1 - Разбирането дзин (дон дзин) е способността да знаеш как да отговориш, слушането дзин (тин дзин) е способността да усещаш дзин. (Уан Енин)
2 - Долният дантиен, или долното поле на еликсира се намира на около 3,3 см под пъпа.
3 - "Перо да не пада" означава първо, да не даваш на противника си енергия като се съпротивляваш и второ, да не му позволяваш да ти отдава енергия, като пренебрегваш отвеждането. (Уан Енин)
4 - В тайдзи забравете себе си и следвайте другия. Ако другият иска да ви удари, позволете му да направи това. (Уан Енин)