Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesСъщност на практикуването на форма и бутащи ръце

Ли Июе

Превод - Петя Каридова (Тайдзицюан Център Ба Лин)

 

В миналото хората казвали, че ако умееш да отвеждаш в пустотата ще можеш да отблъснеш хиляда фунта с помощта на четири унции. Ако не съумееш да отведеш в пустотата няма да отблъснеш хиляда фунта. Тези думи са прости, но значението им е съвършено. Начинаещият не може да ги разбере. Тук аз ще добавя няколко думи, за да поясня. Ако някой искрено пожелае да изучи това изкуство, той може да намери начин за това и всеки ден ще практикува все по-добре. За да отведете в пустотата и да отблъснете хиляда фунта с помощта на четири унции преди всичко трябва да познавате себе си и да познавате другите. Ако искате да познавате себе си и другите, то трябва да забравите за себе си и да вървите след другите. Ако забравяте за себе си и следвате другите, преди всичко трябва да избирате точния момент и да имате правилна позиция. За да достигнете до правилни момент и позиция е най-важно да направите своето тяло цяло. За да направите тялото си единно цяло, трябва да избегнете хлътналости и изпъкналости. За да бъде тялото без прекъсвания и непълноти, ци и шън трябва да бъдат събудени и рзширени. За да възбудите ци и шън, преди всичко е необходимо да повдигнете духа (шън) и внимателно да следите да не се разсейва. За да не се разсейва шън, нужно е отначало ци и шън да се концентрират и да проникнат в костите. Ако искате ци и шън да се концентрират и да проникнат в костите, трябва да засилите бедрата, да освободите/отпуснете раменете и да позволите на ци да потъне в дантиен.

Дзин (вътрешната сила) се вдига от ходилата, променя се в краката, запазва се в гърдите, придвижва се в раменете и управлява кръста. Горната част е съединена с ръцете, долната част се следва от краката. Тя се изменя вътре. За да събереш трябва да затвориш и за да освободиш трябва да отвориш. в покой тя е съвършено неподвижна. Да бъдеш неподвижен значи да затвориш. В затварянето трябва да има отваряне. Ако се движиш, то движи се всичко. Движението е отваряне. В отварянето има затваряне. Само противникът да докосне моето тяло, то се завърта/задвижва свободно. Няма място, в което да няма сила. Тогава вие можете да отведете в пустотата и да отблъснете хиляда фунта с помощта на четири унции. Всекидневното практикуване на форми е пътят за себепознание. Когато започвате да практикувате, най-напред си задайте въпроса: "Следва ли моето тяло гореизброените принципи или не?" Ако дори една малка част от него не ги следва, то коригирайте това незабавно. Следователно, при практикуването на форма се стремим не към бързина, а към бавност.

"Бутащите ръце" - това е пътя за познаване на другите Въпреки че движението и покоят служат за да чувствате другите, трябва преди всичко да изпитвате себе си. Ако вашето равновесие е съвършено, то съприкосновението с други хора няма да ви разтревожи. Чакайте удобен случай, посрещайте неговата дзин (енергия) и му позволете да падне. Ако чувствате, че някоя част от вашето тяло е лишена от сила, то това е двойна тежест и неповратливост. Търсете грешката в ин и ян, отварянето и затварянето. Познавай себе си и другите и в сто боя ще удържиш сто победи.