Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesОда за спаринга в Тайдзицюан

Ли Июе

Превод - Петя Каридова (Тайдзицюан Център Ба Лин)


Нашият патриарх ни предаде истински чудесно изкуство;
твърдо, меко, пълно и празно се изменят в зависимост от ситуацията.
Старателно търси същинското в учението
и задълбочено изучавай вътрешното, външното, великото и малкото.
Когато противникът се приближава, го всмуквам навътре;
когато отстъпва, го преследвам.
Ако твоята празнота не крие пълнота,
тя не е ефективна празнота.
Ако твоята пълнота не крие празнота, това е глупав риск.
Следвайки опустошението, приспособявай се към изменящата се ситуация;
търси съвършенство, следвайки принципа за закръгленост.
Когато противникът използва натиск, аз го неутрализирам, отърколвайки се назад;
когато противникът влиза в близък контакт с теб, използвай разцепване (лие).
Тегленето надолу и бутането взаимно се редуват,
а нападението и защитата имат съответстващи принципи.
Цялото тяло е подобно на единната неразривна ци,
цялостно, като сферата тай дзи.
Аз мога да увлека противника от всяко положение;
цялото ми тяло се намира в ръцете.
Все пак, ако настъплението и отстъплението не са ясно обособени
пълното и празното нямат основание.
Това е подобно на пълната луна в седмия месец,
чиято светлина озарява целия свят.
Когато в заниманията си достигнеш нивото на пустотата,
тогава различието между нападение и отбрана изчезва.