Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesПесен за удара

Превод - Петя Каридова (Тайдзицюан Център Ба Лин)

 

Пън (отразяване), Лю (отвеждане), Дзи (преса), Ан (блъскане) -

това са видовете майсторство, които трябва да се изучат.

Когато горната част на тялото (ръцете) и долната част на тялото (краката)

са в координация, то противникът ще открие, че му е трудно да влезе.

 

Не е важно колко огромна сила се прилага,

поемай и тласкай, използвай четири унции, за да накараш противника да се люлее -

така ще можеш да отблъснеш хиляда фунта.

 

Отведи дзин на противника навътре и го опустоши.

След това освободи твоята събрана дзин.

 

Чжан (прилепване / ти следваш / ян);

Лиен (свързване / ти водиш / ин);

Ниен (присъединяване / ти следваш / ин);

Суй (следване / ти следваш / ин).

 

Не губи контакт,

не се съпротивлявай.