Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesСосай Масутацу Ояма - Размисли

 

 

Кои са най-големите причини за страдание в човешкия живот? Смъртта на родителите, братята, сестрите, децата или други роднини и приятели носи толкова страдание, колкото и трагичната гибел на една нация. Принудителното разделяне, в резултат на смъртта или по други причини с любим представител на другия пол е друг повод за големи страдания. Но психологическият източник на страдание, който причинява не по-малка болка от основната, инстинктивна скръб по загубения любим, е предателството между приятели или между учител и ученик.


Историята на Юлий Цезаровото предателство от неговия любим приятел и възможен наследник Брут е позната на всички. Когато убийците насочили сабите си към великия диктатор, той се опитал да се отбранява и да ги отблъсне, но видял сред тях и Брут. Неговите последни горчиви думи били: "И ти ли Бруте?" - разкриват дълбоката мъка, изпитана от него, когато е бил предаден от човека когото е обичал и защитавал.


Но, ако предаденият страда, предателят рядко се чувствува по-добре. Брут и неговите съучастници завършват живота си със самоубийство и позор. Изменниците обикновено губят своите приятели. Често измяната е внушавана и предизвиквана от жаждата за пари и слава. Но хората, които разкрият това, винаги изоставят предателя, който в този случай е изоставен от своите последователи. Японската история подкрепя с примери тази тъжна истина. През 16 век върховният и военен вожд на нацията Ода Нобунага е бил предаден от един от любимите си последователи - Акечи Митсухиде, който пък в последствие е бил разбит заедно с армията си от още по-известния военен предводител Тойотоми Хидеоши, а накрая е бил убит от един селянин. Разбира се, самоубийството на Искариот е друг пример, подкрепящ тезата ми. В китайската история също има подобни случаи. Например Чао Као, главният евнух на Първия китайски император / 3 век пр.н.е./ бил измамник и интригант. Той се свързвал с всеки, готов да служи на неговите цели. Той подготвя смъртта на императорския наследник, но по-късно е екзекутиран по заповед на владетеля. Той бил заставен да изкопае собствения си гроб.


Истината е, че всички ние живеем в обществено цяло, свързани помежду си с взаимни прихологически връзки. Отплатата
- чисто душевна или наложена от обществото - в края на краищата се стоварва върху човека, който предава групата, в която е избран да живее. Една от най-трудните задачи, поставени пред човешкото същество е изборът на съмишленици, които няма да го предадат. Равносилна по трудност е и задачата за някои хора да подтискат желанието за измама спрямо своите съмишленици. Социалното наказание ще настигне предателя на своята група. А веднъж издадено ли е наказанието, много е късно да се оправя положението. Човешкият характер често се определя от вида на компанията, в която се движи. Това означава, че е необходимо голямо внимание при избора на близък приятел.


Бях ощастливен с много добри приятели и ученици. Имах и някои несполучливи връзки. Но след като направя един цялостен преглед на миналото, виждам, че от лошите запознанства съм научил почти толкова, колкото и от добрите приятели. Горчивината и страданията, изпратени ми от съдбата, бяха изпитания, които ме развиха и укрепиха. Те често ми причиняват повече болка от ударите, нанесени ми от партньорите ми в карате.


Написах всичко това, защото не е невероятно да се появи човек като Брут сред многото хора, на които предадох учението и техниката на карате. И аз не зная какво бих правил в такъв случай. Няма съмнение, че ще се питам защо съм обичал този човек и защо съм го тренирал по пътя на усъвършенстването в карате. Вероятно аз ще успея да го разгромя. Но сигурно няма да го направя, а просто ще скърбя. Безполезно е да преследваш човек, който вече е избягал, а и какво добро ще донесе разбиването на още едно човешко същество?