Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesНадпис в 100 йероглифа

Лю Дунбин


Подхранвай енергията и дръж думите в забрава;
Подчинявай сърцето си и осъществявай естествения път.
В движението и покоя осъзнавай изначалните предци.
Какво още търсиш в отсъствието на нещата?
В постоянството на истината всичко се разкрива;
Но при разкриването на нещата не изпадай в заблуда.
Когато не се заблуждаваш, природата сама се възвръща.
Когато енергията се възвръща, еликсирът сам се образува.
А в средата на пещта се съединяват Водата и Огъня.
Ин и Ян пораждат се отново и отново,
И се разнася звук от гръм.
Бели облаци към върха се стелят,
Сладки роси оросяват Сумера.
Напих се с виното на дълголетието -
Който постига знанията, пътешества из безкрая.
Седейки слушам мелодията от безструнна цитра;
И прониквам ясно в тайните на съзиданието и превъплъщенията.
И като написах тези 20 строфи,
Изкачих се по стълбата към небесата.