Тайдзицюан Център Ба Лин

Материалът е по източници от Интернет
taiji-bg.com Taijiquan Center Ba Lin

The document is from Internet sourcesЧжао Даюань

Багуа циньна

перевод на рус.яз. - Е.О.Серебрянская, 1996